Visitation

Bostedet Skovmosen


Alle henvendelser om plads på bostedet rettes til daglig leder Heidi Stenbæk på tlf. 2929 6777 eller mail: hs@hovmosegaard.dk

Den unges særlige behov drøftes kort, og relevante sagsakter fremsendes med henblik på en individuel målgruppe vurdering.

Vi holder visitationsmøde med deltagelse af kommunal sagsbehandler, den unge og evt. forældre. Er der enighed aftales dato for indflytning.er der grundlag for at arbejde videre med sagen, sendes relevante papirer til Skovmosen.

I er altid meget velkomne på besøg, også selv om I ikke aktuelt har en bestemt ung i tankerne.

Læs nærmere beskrivelse på Tilbudsportalen – link: Skovmosen – Allerød | tilbudsportalen.dk