Visitation til STU

UU-vejledere, sagsbehandlere samt øvrige fagfolk opfordres til at kontakte os, såfremt I har lyst til at høre mere om vores tilbud, få status på evt. ledige pladser m.v.
I er altid meget velkomne på besøg, også selv om I ikke aktuelt har en bestemt ung i tankerne.

Vi tilbyder gratis praktik i op til 2 uger for en ung, der kunne tænke sig at gå på STU hos os.

Hovmosegaard kan ved særlige behov tilbyde kørselsordning. Kontakt os for at høre nærmere.

Visitation
Forud for indskrivningen på Hovmosegaard STU anbefaler vi, at den unge og dennes forældre samt UU-vejleder kommer på besøg hos os. Formålet er at give den unge/forældrene en fornemmelse af, om vores STU sted matcher den unges behov og interesser, herunder hvad det vil kræve af den unge.