Værksteder – Praktik

Værksteder på Hovmosegaard
Igennem praktiske værkstedsforløb tilegner den unge sig viden om de færdigheder, der skal til for at kunne praktisere et håndværk.
Eleven bliver undervist i sikker og forsvarlig brug af værktøj og maskiner samt i udvikling af arbejdsgange og samarbejdsforløb. Der omsættes arbejdsforløb ud fra målfaste tegninger, udarbejdes ansøgninger, materialeforbrug mv.
På denne måde udvikles de forudsætninger, der skal til for at gå ind i et senere uddannelsesforløb på f.eks. en teknisk skole.
Når de unge har opnået praktiske og personlige kompetencer på Hovmosegaard, sendes de ud i kortere eller længerevarende praktikker.

Praktik og praktiksteder
Praktik er en vigtig brik til den unges selvforståelse og med til at danne den platform, som den unge skal arbejde videre ud fra.
Det er i praktikforløb, der opstår de win-win situationer, som kan være afgørende for ønsket om og troen på yderligere personlig og faglig udvikling.
Eleverne støttes og vejledes undervejs i praktikken og der laves opfølgning efter alle praktikforløb.
Hovmosegaard samarbejder med et godt og tæt netværk i det lokale erhvervsliv.  Her betyder  Oles mangeårige arbejde som selvstændig lokal tømrermester,  at han har et stort netværk af forskellige håndværksgrupper i byggebranchen.