Plads på STU

Hvem kan optages?
For at deltage i en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal man have opfyldt sin undervisningspligt. Det har man blandt andet efter afslutningen af folkeskolens 9. klasse (med eller uden afgangsprøve).
Den unge skal desuden være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.
Man skal henvende sig med sit ønske til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i egen kommune.
Hvis den unges UU-vejleder vurderer, at den unge er i målgruppen til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, udarbejdes en uddannelsesplan rettet mod STU på www.optagelse.dk. suppleret med relevante bilag, der dokumenterer behovet for uddannelsen.
Herefter træffer den unges hjemkommune afgørelse om, hvorvidt den unge kan bevilges et STU forløb og i så fald hvor.

STU på Hovmosegaard?
Unge og forældre er velkomne til at kontakte os for at høre nærmere om vores STU og evt. komme på et besøg for at blive nærmere afklaret om mulighederne før henvendelse til kommunen.

Vi tilbyder også muligheden for at komme i praktik 1 uge eller 14 dage på Hovmosegaard STU for at fornemme hvordan det er at være elev her hos os.

Nærmere information omkring kontakt her.