Personale STU

Stifter og daglig leder

Ole Hjort JensenOle
Bosiddende på Hovmosegaard i Bregnerød.
Ole har været selvstændig tømrermester siden 1995.
Han har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale
udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed.
Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Ole har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og
har fungeret som faglærer på en produktionsskole.
Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Se mere her om Oles baggrund for at oprette STU og bostedet Skovmosen.


Administration, personale, økonomi mv.

Kirsten Hjort Jensen
Gift med Ole. Kirsten er uddannet i og har arbejdet indenfor salg og administration igennem mange år.
Kirsten er nu administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge steder har hun ansvar for HR, økonomi og administration. Kirsten yder også praktisk og administrativ hjælp til de unge på STU.

Faglig og pædagogisk koordinator

Hanna Rosenqvist

Hanna er uddannet sløjdlærer, har diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning samt dele af diplomuddannelsen i ledelse. I 2018 blev hun uddannet i ART (Agression Replacement Training), hvor unge lærer og trænes i sociale færdigheder, følelsesregulering og moralsk ræsonnement. Ud over dette har Hanna en uddannelse i følelsesmæssig intelligens coaching samt systemisk narrativ coaching. Hanna har undervist i specialskolesystemet siden år 2000 og har siden 2008 arbejdet med gruppen af unge på STU uddannelsen. Hanna ser det som sin fornemmeste opgave at lære de unge at tage ansvar for egen læring, samt at udfordre dem til at erhverve sig så mange færdigheder og kompetencer som muligt, mens de går på STU. Hun er fokuseret på at de unge føler, at de bliver set, hørt og forstået, der hvor de er i livet.

Pædagogisk medhjælper

Kamilla Hyveled Jakobsen

Kamilla har en pædagogisk uddannelse i form af en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med linjen: Forebyggelse, sundhedsfremme og formidling. Hun har pædagogisk erfaring med borgere indenfor autisme, udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelser og psykiatriske problemstillinger fra tidligere job på Center for beskyttet beskæftigelse i Hillerød. Derudover har hun erfaring med at facilitere aktiviteter og undervisning for målgruppen. Kamilla ligger vægt på at møde den enkelte borger med en ligeværdig, anerkendende og nysgerrig tilgang.  

Derudover benytter vi hus-kendte timelønnede pædagoger og medhjælpere ved behov.

Vi samarbejder med Center for autisme, ADHD  foreningen, LOS  m.fl. til efter behov at give konsulentbistand eller tilbyde forløb for og med de unge eller vores personale.