Personale STU

Stifter og daglig leder

Ole Hjort JensenOle
Bosiddende på Hovmosegaard i Bregnerød.
Ole har været selvstændig tømrermester siden 1995.
Han har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale
udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed.
Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Ole har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og
har fungeret som faglærer på en produktionsskole.
Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Se mere her om Oles baggrund for at oprette STU og bostedet Skovmosen.


Administration, personale, økonomi mv.

Kirsten Hjort JensenFibernet_KHJ
Gift med Ole. Kirsten er uddannet i og har arbejdet indenfor salg og administration igennem mange år.
Kirsten er nu administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge steder har hun ansvar for HR, økonomi og administration. Kirsten yder også praktisk og administrativ hjælp til de unge på STU.

Faglig og pædagogisk koordinator

Hanna Rosenqvist
Beskrivelse af Hanna er på vej.

Foto følger.

Nyd blomsterne imedens :o)

Pædagog

Henrik Pauli
Henrik er uddannet socialpædagog fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium i 2003.
Han har primært arbejdet med udviklingshæmmede unge og voksne med udfordrende adfærd i enkeltmandsprojekter. Henrik arbejder med relationer som den styrende pædagogiske tilgang og har stor opmærksomhed på tydelig kommunikation.

Derudover benytter vi psykologer, konsulent fra Center for autisme, ADHD  foreningen m.fl. til efter behov at give konsulentbistand eller tilbyde forløb for og med de unge eller vores personale.