Om STU – En ny start

STU –  Den afgørende forskel for mange unge med særlige udfordringer

Hvad er en STU?
STU er en forkortelse for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Et 3-årigt uddannelsesforløb for unge med særlige behov.

At have særlige behov er et vidt begreb, som kan spænde fra udviklingshæmning til opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, hjerneskade, psykiske vanskeligheder og vanskeligheder ved socialt samvær.
En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet tager afsæt i og hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed, interesser og behov.
Uddannelsen indeholder faglig undervisning efter den unges niveau, praktik hos os og i virksomheder, arbejde med udvikling af sociale og personlige kompetencer samt sociale aktiviteter.
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er gratis for den unge og kan vare i op til tre år.
Uddannelsen skal godkendes af den unges hjemkommune.
Se nærmere om optagelse her.

Formål med STU

Formål med ungdomsuddannelsen STU er, at klæde den unge bedst muligt på til et ungdoms- og voksenliv, der er så selvstændigt som muligt. Samtidig kan en STU være springbræt til en uddannelse og/eller et arbejde inden for det ordinære område eller i mere beskyttede rammer.

 Alle forløb er særligt tilrettelagte. Der er derfor ikke to uddannelser, der er ens – heller ikke selv om de unge går på samme STU-uddannelsessted.

NY START
Ungdomsuddannelsen kan blive en afgørende NY START, fordi den unge:

  • træner samvær med andre unge samt at fungere i nye sociale relationer
  • bliver bedre til at håndtere og strukturere voksenlivet
  • får en meningsfuld fritid
  • bliver bedre til at klare egen boligsituation
  • bliver afklaret i forhold til job, uddannelse eller anden form for beskæftigelse.