Målgruppe STU

Målgruppe
Unge mellem 16 og 25 år, som efter undervisningspligtens ophør ikke har mulighed for at tage en uddannelse i det ordinære system.

Vores målgruppe spænder over unge, der kun sporadisk eller slet ikke har kunnet følge tidligere skoleforløb, unge med og fra familier med psykosociale vanskeligheder samt unge med opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD.

Målgruppen har problematikker inden for følgende områder:

  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Udviklingshæmning i form af lettere udfordringer i et mentalt niveau eller andre kognitive udviklingsforstyrrelser
  • Autismespektrumforstyrrelser

Vi har desværre ikke mulighed for at optage unge med alvorlige fysiske handicaps.
Vi accepterer ikke brug af rusmidler på Hovmosegaard.