Introduktionsforløb

I forbindelse med den unges start på Hovmosegaard forbereder vi et 12 ugers introduktionsforløb.

Det har tre formål:

  1. at præsentere eleven for Hovmosegaards dagligdag og leveregler
  2. at klarlægge elevens personlige-, sociale- og indlæringsmæssige kompetencer
  3. sammen med den unge at finde ud af det præcise formål med et STU-forløb på Hovmosegaard.

I løbet af de første 12 uger vil vi i fællesskab udarbejde en uddannelsesplan, som skal afspejle de udviklingsmål, som Hovmosegaard og den unge sammen skal arbejde hen imod.
De aftalte mål og delmål afstemmes mellem den unge, forældre, UU-vejleder, evt. sagsbehandler og Hovmosegaard.
Uddannelsesplanen justeres efter 9 mdr. og herefter efter behov – mindst én gang om året.

Efter særlig aftale tilbyder vi støtte til transport i en opstartsperiode, hvis den unge har behov for hjælp til at blive selvtransporterende.

Vi tilbyder også muligheden for at komme i praktik 1 uge eller 14 dage på Hovmosegaard STU for at fornemme hvordan det er at være elev her hos os.