Hvorfor vores STU

Fordi Hovmosegaard har stor erfaring med kompetenceløft på alle planer!

STU hos os
Hovmosegaard har siden 2014 tilbudt en 3-årig STU, der kan klargøre den unge til en uddannelse og/eller arbejde især inden for det håndværksmæssige område men også inden for det ordinære område. Der tages udgangspunkt i den unges interesser, behov, ressourcer og motivation.
Med udgangspunkt i den enkeltes sociale kompetencer, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling samt udarbejdet strategier for den enkelte i forhold til samvær med andre. Den unge kan også modtage boglig undervisning og støttes i at tage folkeskolens afgangsprøve i et eller flere fag. 

Hovmosegaard STU
Vores STU ligger i fantastiske omgivelser på en stor ejendom i Bregnerød i Farum (3 min. gang til bus og ca. 5 min. cykeltur til indkøbsmuligheder og Farum Station).
Hovedejendommen er en landejendom med tilhørende 10 tønder land. Den er indrettet med skole-, administrations- og aktivitetsbygning, lade, værksted samt et stort udendørsareal med mose, mark, frugtplantage og dyrehold. Der er adgang til eget fitnesslokale.
Vi tager bl.a. på jagt- og/eller fisketure i både Danmark og Sverige, laver små og større håndværksmæssige opgaver på og uden for uddannelsescenteret, roder med maskiner og motorer som knallerter, traktorer og biler, passer og plejer vores dyr, laver mad og dyrker egen frugt og grønt. Herudover tager vi på ture i lokalsamfundet, på længere udflugter samt igangsætter mange andre aktiviteter, der planlægges ud fra den enkelte elevs ønsker og behov samt uddannelsesretning.

Målgruppe
Vi har på Hovmosegaard plads til 10 elever. Målgruppen spænder fra stille, usikre og angste unge til unge, der kun sporadisk eller slet ikke har kunnet følge tidligere skoleforløb, unge med og fra familier med psykosociale vanskeligheder, unge med lettere udfordringer i et mentalt niveau eller andre kognitive udviklingsforstyrrelser, unge indenfor autismespektret samt unge med opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD.

Målgruppen har problematikker inden for følgende områder:

 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Udviklingshæmning i form af lettere udfordringer i et mentalt niveau eller andre kognitive udviklingsforstyrrelser
 • Autismespektrumforstyrrelser.

Vi har desværre ikke mulighed for at optage unge med alvorlige fysiske handicaps.
Vi accepterer ikke brug af rusmidler på Hovmosegaard.

 • På Hovmosegaard STU tilbydes følgende praktisk-faglige linjer:
  • Tømrer
  • Bygge og anlæg
  • Gartner
  • Landbrug
  • Udeliv
  • Jagt og fiskeri
  • Værksted herunder vedligeholdelse og reparation af forskellige værktøjer og maskiner.
  • Virksomhedsbesøg
  • Cykeltræning på spor i skov og ”Lær at reparere din egen cykel”
 • På Hovmosegaard STU tilbydes følgende fag-faglige fag:
  • Billedkunst
  • Samfundsfag og almen dannelse
  • Historie
  • Dansk
  • Matematik
  • Rejseengelsk
  • ART (Aggression Replacement Training)
  • Bagværk og lette lune retter, Hygiejnebevis
  • Sundhed og velvære, motion og sund kost
  • Kørekortsteori (støtte, vejledning, oplæsning, forståelse for)

Undervisningstid og lukkeuger:
Undervisningstiden er fordelt således:

Mandag: 9-14
Tirsdag: 9-13
Onsdag: 9-14
Torsdag: 9-14
Fredag: 9-12

Vi holder lukket i følgende uger:

Uge 7 (Vinterferie)
Uge 42 (Efterårsferie)
Mellem jul og nytår
Uge 27-31 (Sommerferie)

Kompetenceløft på alle planer
Den unges uddannelsesplan vil tage afsæt i flg. 3 hovedområder:

 • personlige/almene kompetencer
 • sociale/samfundsmæssige kompetencer og
 • faglige/erhvervsmæssige kompetencer.

Personlige/Almene kompetencer
De unge forberedes til den del af voksenlivet, der ikke handler om beskæftigelse eller uddannelsesforløb. Undervisningen er rettet mod at give de unge større indsigt i egen situation og eventuelle handicap. Formålet er at udvikle evnen til at planlægge og organisere sit liv samt tage hånd om personlig hygiejne og fremtræden.

Sociale/Samfundsmæssige kompetencer
Sociale kompetencer trænes gennem samvær og social omgang med andre unge og medarbejdere på Hovmosegaard, på ture i nærområdet, hos lokale forretningsdrivende og på ture til Sverige m.v.
Det samfundsmæssige element er almen viden om omverdenen gennem f.eks. avislæsning og  museumsbesøg samt i opgaver om vores højtider som fastelavn, påske og jul.
Vi inddrager også aktuelle samfundsmæssige forhold i undervisningen, så de unge lærer at forholde sig til de forandringer, der sker i verden omkring dem.
Vi har fokus på, hvordan vi taler til hinanden og andre, hvordan vi opfører os, når vi er sammen på Hovmosegaard eller ude blandt andre samt, hvordan man kan nedtrappe eller undgå konflikter.

Faglige/Erhvervsmæssige kompetencer
De unge har i deres grundskoleforløb tilegnet sig en række kompetencer på forskellige niveauer.
Undervisningen styrker og udvikler de eksisterende kompetencer og vægter nye og relevante kompetencer, der har sammenhæng med den lagte uddannelsesplan.
Det er muligt at få hjælp til at tage folkeskolens afgangsprøve i flere fag.
Den erhvervsmæssige undervisning foregår via teoretiske og praktiske aktiviteter på Hovmosegaard og via indholdsrige praktikforløb. Undervisningen har fokus på, at den unge, så selvstændigt som muligt, lærer at overskue, udføre og praktisere opgaver i forskellige miljøer og situationer.
Dette med henblik på en nærmere afklaring af elevens fremtidige uddannelses- og/eller erhvervsretning.
Overordnet planlægges undervisningen med mest mulig vægt på individuelle behov og ressourcer.