FP9 – Folkeskolens afgangsprøve

Skolegang – afgangsprøve FP9 eller FP10

For nogle unge vil det være relevant, at de får mulighed for at udvikle sig indenfor de traditionelle skolefaglige områder.

På Hovmosegaard STU har de unge mulighed for at blive tilmeldt undervisning i specifikke fag på AVU/VUC i Hillerød, for efterfølgende at gå til den afsluttende eksamen i det pågældende fag. Et fag varer som regel 16 uger.

Typisk vil kombinationen foregå ved, at den unge har 2-3 dage med undervisning på AVU i Hillerød og de resterende dage er den unge på Hovmosegaard STU, hvor der gives individuel støtte til lektierne samt arbejdes med den unges generelle sociale og personlige mål.

Ring til os hvis du ønsker at høre mere om dette tilbud.