Om os

Velkommen til Hovmosegaard
   –   Vi er optaget af det, der virker

 

Bostedet Skovmosen i Allerød og Hovmosegaard STU i Farum er stiftet af og ejes
af tidligere tømrermester Ole Hjort Jensen.
Begge tilbud drives ud fra et socialøkonomisk perspektiv.
Der er kun 3 km. imellem Skovmosen i Allerød og Hovmosegaard STU i Farum.

Ole Hjort JensenOle
Selvstændig tømrermester siden 1995.
Ole har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed. Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Han har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og har fungeret som faglærer på en produktionsskole. Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.

Ole har igennem de tætte arbejdsmæssige og personlige forløb med udfordrede unge oplevet, at hans empati og professionelle tilgang til deres individuelle vanskeligheder betød, at de unge fik nyt livsmod og for manges vedkommende blev parat til yderligere uddannelse.
På den baggrund oprettede Ole Hovmosegaard STU i 2014.
Også her oplevede Ole ”kvantespring” i mange unges udvikling: Ny energi, nyt mod på at tage en uddannelse, tro på, at jeg kan lære at klare mig selv m.v.
Da en del af de unge havde svære boligforhold, opstod naturligt tanken om et bosted for unge med særlige behov.
Skovmosen blev købt, gården totalrenoveret, personale ansat og i november 2016 åbnede bostedet.

Kirsten Hjort Jensen  (gift med Ole)Fibernet_KHJ

Gift med Ole. Kirsten er uddannet i og har arbejdet indenfor salg og administration igennem mange år.
Kirsten er nu administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge steder har hun ansvar for HR, økonomi og administration. Kirsten yder også praktisk og administrativ hjælp til de unge på STU.