Visitation

Alle henvendelser om plads rettes til daglig leder af udslusningslejlighederne Karin Sandau på tlf. 29297741 eller mail: ks@Hovmosegaard.dk

Unge og forældre er altid velkomne til at ringe til os, såfremt der er spørgsmål til vores lejligheder eller for at aftale et besøg. er altid velkommen til at ringe til os, såfremt der er spørgsmål til vores d.

Relevante sagsakter fremsendes med henblik på en individuel målgruppevurdering. Vi holder visitationsmøde med deltagelse af kommunal sagsbehandler, den unge og evt. forældre. Er der enighed aftales dato for indflytning.

Læs nærmere beskrivelse på Tilbudsportalen – link: Skovmosen – Allerød | tilbudsportalen.dk