Vi tilbyder

Vi tilbyder mulighed for at træne at bo i mere selvstændige rammer, mens de unge fortsat er tilknyttet medarbejdere, der yder socialpædagogisk støtte.

Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i den unges mål og behov.

Individuel støtte Basispakke. Støtteniveau 15 timer pr. uge. Mulighed for socialpædagogisk støtte og rådgivning i tidsrummet 07.00-22.00. Ingen nattevagt men døgn telefon ved akut behov. Faste aftaler: Ugentlig botræning. Ugentligt Min Tid. Hver 4. uge PUP-møde (PUP = Pædagogisk Udviklings Plan) – Formål: Udvikling og opfølgning på SMART-mål.