Lejligheder

Vi har i juli 2020 fået godkendt at udvide vores tilbud efter SEL § 107 med 4 lækre udslusningslejligheder. 

Skovmosens udslusningslejligheder ligger på Farum Hovedgade 29, Farum.