Hovmosegaard STU

Hovmosegaard består af 2 afdelinger

  • Bostedet Skovmosen på Skovmosen 8, 3450 Allerød   (§ 66 stk. 1 nr. 5 og § 107)
  • Hovmosegaard STU på Gl. Bregnerødvej 16, 3520 Farum

Sagsbehandlere, UU-vejledere samt øvrige fagfolk opfordres til at kontakte os, såfremt I har lyst til at høre mere om vores tilbud, få status på evt. ledige pladser m.v.
I er altid meget velkomne på besøg, også selv om I ikke aktuelt har en bestemt ung i tankerne.

Hovmosegaard STU

På Hovmosegaard STU har vi plads til 10 elever.

På Hovmosegaard STU tilbydes følgende linjetyper:
Tømrer
Bygge og anlæg
Gartner
Landbrug og pasning af dyr
Husholdning
Udeliv
Jagt og fiskeri
Sundhed og velvære, herunder motion og kost
Værksted, herunder vedligeholdelse og reparation af transportmidler

Visitation
Forud for indskrivningen på Hovmosegaard STU anbefaler vi, at den unge og dennes forældre samt UU-vejleder kommer på besøg hos os. Formålet er at give den unge/forældrene en fornemmelse af, om vores STU sted matcher den unges behov og interesser, herunder hvad det vil kræve af den unge. Derudover tilbyder vi, at den unge kan komme i praktik på Hovmosegaard i 1-2 uger for at få et billede af hvordan hverdagen og stemningen er hos os. 

Uddannelssesplan
Der udarbejdes en uddannelsesplan på baggrund af STU-indstillingsskrivelse med foreløbig uddannelsesplan modtaget fra elevens UU-vejleder. Der udarbejdes personlige- sociale- og faglige mål for eleven. Den unge inddrages i alle niveauer.
Der evalueres efter 3 mdr., igen efter 9 måneder og herefter 1 gang årligt.
Før, under og efter opholdet er vi i løbende kontakt med henvisende kommune og forældre.

Takster
Se Hovmosegaards Takster

Hovmosegaard kan ved særlige behov tilbyde kørselsordning. Kontakt os for at høre nærmere.

Samarbejde med kommune og forældre
Tæt og tillidsfuldt samarbejde er forudsætning for en helhedsorienteret indsats.
Vi sender dokumentation til kommunen som aftalt, og vi orienterer løbende om væsentlige ændringer i den unges forhold.
Afhængig af den unges alder og familiens individuelle forhold vil vi arbejde sammen med den unge om at skabe gode relationer til familien.
Forældre er altid velkommen på besøg på Hovmosegaard STU.

Øvrige samarbejdspartnere
Bostedet Skovmosen og Hovmosegaard STU samarbejder efter behov med bl.a. konsulenter fra Center for autisme (https://www.centerforautisme.dk/ ) og  fra ADHD foreningen. (https://adhd.dk/).
Udover konsulentbestand tilbyder foreningerne diverse forløb til de unge og til personalet.
Skovmosen er medlem af LOS, (https://www.los.dk/) interesseorganisation for de private sociale tilbud.
Herudover tilknyttes psykolog og evt. andre behandlere efter behov.

Vores samarbejdspartnere er med til at kvalificere vores indsats og bringe os tættere på de unges individuelle  mål.