Værdier – Mål

Værdier
Vores værdigrundlag bygger på det menneskesyn, at alle er ligeværdige og med grundlæggende rettigheder på lige fod uanset handicap.
På Skovmosen tilpasser vi vores tilgang og forventninger til den unge, og tilbyder den støtte og motivation, der giver de størst mulige udviklingsmuligheder for den enkelte.
Vi ser andre samarbejdspartnere som ligeværdige partnere i løsninger. Vi sigter efter høj pædagogisk faglighed og arbejder efter vidensbaserede metoder.
Vi ser Skovmosen som borgerens hjem og arbejder for at skabe et omsorgfuldt, ligeværdigt og udviklende miljø.
Vi respekterer hinanden med alle de forskelligheder, vanskeligheder og gode egenskaber, vi hver især har.

 

Mål
Skovmosens mål er at skabe en reel og positiv udvikling hos de unge, så de på sigt bliver i stand til at klare sig i egen bolig.
Det skal være en god og udviklende oplevelse for den unge at bo her.
Det handler om at finde motivationen og livslysten, og den kommer, når man trives i trygge og inspirerende rammer.
Via større selvtillid styrkes troen på, at det kan lykkes at få et godt og meningsfyldt liv på trods af diverse udfordringer.
Alle kan lære, nogle skal blot øve sig lidt mere end andre.