Personale Skovmosen

Stifter og ejer

Ole Hjort JensenOle
Bosiddende på Hovmosegaard i Bregnerød, Farum.
Ole har været selvstændig tømrermester siden 1995.
Han har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale
udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed.
Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Ole har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og har fungeret som faglærer på en produktionsskole. Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Ole er daglig leder af Hovmosegaard STU.
Se mere om Ole her.

Administration, HR, økonomi m.v.

Kirsten Hjort Jensen
Gift med Ole.Fibernet_KHJ
Kirsten er uddannet i og har arbejdet inden for salg og administration igennem mange år.
Kirsten er nu administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge steder har hun ansvar for HR, økonomi og administration. Kirsten yder også praktisk og administrativ hjælp til de unge på Skovmosen.

Daglig leder

Heidi Ohrt Stenbæk
Tekst og foto er på vejPædagog

Kåre S. B. Jacobsen
Uddannet pædagog i 2010. Oprindelig uddannet kok.
Kåre er ligeledes uddannet psykoterapeut og familieterapeut. Kåre har mange års erfaring som pædagog og kontaktperson på opholdssteder og rehabiliteringstilbud. Han arbejder inkluderende, handlende og reflekterende. At være tryghedsskabende er en af Kåres styrker og han er god til at favne mennesker, så de føler sig positivt mødt og ligeværdige. Modstand og fordomsfuldhed møder Kåre med tillid, venlighed og vedholdenhed.

Pædagog

Jesper Andreasen
Uddannet pædagog med natur som speciale i 2007.
Jesper har lang  erfaring  fra miljøterapeutisk arbejde på bosted og behandlingshjem for unge med og uden psykiatriske lidelser. Jesper arbejder relationsskabende,  hvor elementer som tryghed, respekt, fælles oplevelser og gensidig tillid er helt centrale elementer.

Pædagog

Jacob Gluver
Jacob er uddannet socialpædagog med en overbygning som idrætspædagog i 2009. Siden har han arbejdet på socialpædagogiske døgninstitutioner og har erfaring med udsatte unge, autisme og mennesker med psykiatriske diagnoser.
Han er anerkendende i sin tilgang. Relationsarbejdet er grundlæggende for hans arbejde med de unge. Jacob er tydelig og tryghedsskabende, og tager respektfuldt udgangspunkt i det enkelte individ.

Pædagog

Henrik Pauli
Henrik er uddannet socialpædagog fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium i 2003.
Han har primært arbejdet med udviklingshæmmede unge og voksne med udfordrende adfærd i enkeltmandsprojekter. Henrik arbejder med relationer som den styrende pædagogiske tilgang og har stor opmærksomhed på tydelig kommunikation.

Pædagogmedhjælper

Lotte Holm
Lotte har i mange år arbejdet med børn og unge indefor normal- og specielområdet. Hun har kørt minibus med skolebørn. Lottes styrke er at være nærværende og anerkende i sit arbejde med at hjælpe de unge godt på vej til et selvstændigt liv i egen bolig.

Pædagogmedhjælper 

Dennis Thunø
Dennis har en diplomuddannelse i Ledelse, hvor det primære omdrejningspunkt har været individuelle – og kollektive læringsprocesser og kommer med en lang karriere indenfor detailhandlen.
Relationsarbejdet er grundlæggende i hans arbejde, hvor han herigennem skaber læring og udvikling ud fra de unges forudsætninger og kompetencer.
Dennis’s kerneværdi er at være autentisk i relationen, og igennem tillid og respekt skabe fundamentet for en konstruktiv relation med de unge.

Pædagogmedhjælper

Thilde Nielsen
Thilde har arbejdet i socialpsykiatrien i 6 år hvor hun primært har arbejdet med unge og voksne, der har haft psykiatriske diagnoser. Thilde har både erfaring fra behandlingssteder med doms anbragte borgere samt bosteder med psykisk syge unge og voksne. Thilde elsker at arbejde med mennesker der har udfordringer og som alle sammen har forskellige udgangspunkter. Thildes kerneværdier er at være autentisk, tryghedsskabende og at være en stabil front figur for de unge. Hun praktiserer nærvær og ærlig dialog i sit arbejde med de unge.

Derudover benytter vi psykologer, konsulent fra Center for autisme, ADHD  foreningen m.fl. til efter behov at give konsulentbistand eller tilbyde forløb for og med de unge eller vores personale. Skovmosen er medlem af LOS, interesseorganisation for private opholdssteder, Botilbud og skolebehandlingstilbud i Danmark.