Personale Skovmosen

Stifter og ejer
Ole Hjort JensenOle
Bosiddende på Hovmosegaard i Bregnerød, Farum.
Ole har været selvstændig tømrermester siden 1995.
Han har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale
udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed.
Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Ole har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og har fungeret som faglærer på en produktionsskole. Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Ole er daglig leder af Hovmosegaard STU.
Se mere om Ole her.

 

Daglig leder af bostedet
Heidi Ohrt Stenbæk
Oprindeligt uddannet socialrådgiver, med videreuddannelse indenfor kognitive, narrative og systemiske metoder.
Heidi valgte i 2014 at starte ledelsesuddannelse, da det betyder meget for hende at kunne sætte en fagligt funderet ramme. Hun er meget optaget af Appreciative Inquiry og medbestemmelse som udviklingsværktøjer. Heidi har tidligere arbejdet som specialkonsulent og leder på udviklingsprojekter for mennesker med  udviklingsforstyrrelse og eller psykiske udfordringer.

 
Daglig leder af udslusningsboligerne
Karin Sandau
 
Oprindeligt uddannet Kommunal Sagsbehander, med videreuddannelse som mentor. Har kurser indenfor Recovery og rehabilitering, Den professionelle samtale/Coaching og konflikter samt indenfor borderline.
Har arbejdet flere år som Voksenrådgiver, Faglig koordinator, Projektkoordinator, Ungekoordinator og Koordinerende Sagsbehandler.
 
 
 
 
Administration, HR, Økonomi m.v.
Kirsten Hjort Jensen
Gift med Ole.
Kirsten er uddannet i og har arbejdet inden for salg og administration igennem mange år.
Kirsten er administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge steder har hun ansvar for HR, Økonomi og Administration. Kirsten yder også administrativ hjælp til de unge på Skovmosen.
 
 

Pædagog
Jesper Andreasen
Uddannet pædagog med natur som speciale i 2007.
Jesper har lang  erfaring  fra miljøterapeutisk arbejde på bosted og behandlingshjem for unge med og uden psykiatriske lidelser. Jesper arbejder relationsskabende,  hvor elementer som tryghed, respekt, fælles oplevelser og gensidig tillid er helt centrale elementer.

 
 

Pædagog
Jacob Skov
Jacob er uddannet socialpædagog med en overbygning
som idrætspædagog i 2009. Siden har han arbejdet på socialpædagogiske døgninstitutioner og har erfaring med udsatte unge, autisme og mennesker med psykiatriske diagnoser.
Han er anerkendende i sin tilgang. Relationsarbejdet er grundlæggende for hans arbejde med de unge. Jacob er tydelig og tryghedsskabende, og tager respektfuldt udgangspunkt i det enkelte individ.

 
 

Pædagog 

Anne Sofie Toyberg
Anne Sofie er uddannet socialpædagog og har en overbygning som seksualvejleder.
Anne Sofie har erfaring med udviklingshæmmede, autister og mennesker med psykiske lidelser som feks OCD, Tourettes og angst.
Hun arbejder ud fra et holistisk syn og har en anerkendende tilgang.
Relation og trykhedsdannelse er centrale i Anne Sofies måde at arbejde på.

 
 
Pædagog
Søs Navi
Søs er uddannet socialpædagog og instruktør i R&R2 ADHD mestringsprogram. Hun har en videreuddannelse i kognitiv terapi. Søs har lang erfaring indenfor specialområdet, som underviser i specialklasse, som ungerådgiver/jobkonsulent samt som mentor/støttekontakt.
 
 
 
Pædagog
Thomas Zederkopff
Thomas er uddannet social- specialpædagog i 2017, men har arbejdet med børn/unge med forskellige udfordringer siden 2012. Derudover er han efteruddannet indenfor ASF diagnosen og har en efteruddannelse i systemiske og narrative tilgange. Thomas er anerkendende i sit arbejde, og møder altid beboerne i øjenhøjde, med fokus på at give de bedst mulige forudsætninger og strategier, for personlig udvikling og et selvstændigt liv.
 
 

Pædagogmedhjælper
Lotte Holm
Lotte har i mange år arbejdet med børn og unge indenfor normal- og specielområdet. Hun har kørt minibus med skolebørn. Lottes styrke er at være nærværende og anerkende i sit arbejde med at hjælpe de unge godt på vej til et selvstændigt liv i egen bolig.

 
 

 

Psykoterapeut 
Lotte Holmen
Lotte arbejder som pædagog på Skovmosen. 
Hun er uddannet psykoterapeut og har blandt andet erfaring som personlig mentor for psykisk sårbare med komplekse problematikker og som jobkonsulent for langtidssygemeldte. Lotte har fokus på den enkeltes ressourcer, egne forventninger, selvforståelse, ønsker/mål og de konkrete og realistiske skridt for at nå dertil. Lotte har pædagogisk erfaring i at arbejde med unge og voksne. 

 
 

Derudover benytter vi fastansatte huskendte timelønnede pædagoger og medhjælpere ved behov.

Vi benytter også psykologer, konsulent fra Center for autisme, ADHD  foreningen m.fl. til efter behov at give konsulentbistand eller tilbyde forløb for og med de unge eller vores personale. Skovmosen er medlem af LOS, Landsorganisationen for sociale tilbud.