Personale Skovmosen

Stifter og ejer
Ole Hjort JensenOle
Bosiddende på Hovmosegaard i Bregnerød, Farum.
Ole har været selvstændig tømrermester siden 1995.
Han har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale
udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed.
Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Ole har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og har fungeret som faglærer på en produktionsskole. Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Ole er daglig leder af Hovmosegaard STU.
Se mere om Ole her.

Daglig leder
Heidi Ohrt Stenbæk
Oprindeligt uddannet socialrådgiver, med videreuddannelse indenfor kognitive, narrative og systemiske metoder.
Heidi valgte i 2014 at starte ledelsesuddannelse, da det betyder meget for hende at kunne sætte en fagligt funderet ramme. Hun er meget optaget af Appreciative Inquiry og medbestemmelse som udviklingsværktøjer. Heidi har tidligere arbejdet som specialkonsulent og leder på udviklingsprojekter for mennesker med  udviklingsforstyrrelse og eller psykiske udfordringer.

Administration, HR, økonomi m.v.
Kirsten Hjort Jensen
Gift med Ole.Fibernet_KHJ
Kirsten er uddannet i og har arbejdet inden for salg og administration igennem mange år.
Kirsten er nu administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge steder har hun ansvar for HR, økonomi og administration. Kirsten yder også praktisk og administrativ hjælp til de unge på Skovmosen.

Pædagog
Jesper Andreasen
Uddannet pædagog med natur som speciale i 2007.
Jesper har lang  erfaring  fra miljøterapeutisk arbejde på bosted og behandlingshjem for unge med og uden psykiatriske lidelser. Jesper arbejder relationsskabende,  hvor elementer som tryghed, respekt, fælles oplevelser og gensidig tillid er helt centrale elementer.

Pædagog
Jacob Gluver
Jacob er uddannet socialpædagog med en overbygning
som idrætspædagog i 2009. Siden har han arbejdet på socialpædagogiske døgninstitutioner og har erfaring med udsatte unge, autisme og mennesker med psykiatriske diagnoser.
Han er anerkendende i sin tilgang. Relationsarbejdet er grundlæggende for hans arbejde med de unge. Jacob er tydelig og tryghedsskabende, og tager respektfuldt udgangspunkt i det enkelte individ.

Pædagog
Henrik Pauli
Henrik er uddannet socialpædagog fra Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium i 2003.
Han har primært arbejdet med udviklingshæmmede unge og voksne med udfordrende adfærd i enkeltmandsprojekter. Henrik arbejder med relationer som den styrende pædagogiske tilgang og har stor opmærksomhed på tydelig kommunikation.

Pædagog
Anne Sofie er uddannet socialpædagog og har en overbygning som seksualvejleder.
Anne Sofie har erfaring med udviklingshæmmede, autister og mennesker med psykiske lidelser som feks OCD, Tourettes og angst.
Hun arbejder ud fra et holistisk syn og har en anerkendende tilgang.
Relation og trykhedsdannelse er centrale i Anne Sofies måde at arbejde på.

Pædagogmedhjælper
Lotte Holm
Lotte har i mange år arbejdet med børn og unge indefor normal- og specielområdet. Hun har kørt minibus med skolebørn. Lottes styrke er at være nærværende og anerkende i sit arbejde med at hjælpe de unge godt på vej til et selvstændigt liv i egen bolig.

 

Pædagogmedhjælper
Thilde Nielsen
Thilde har arbejdet i socialpsykiatrien i 6 år hvor hun
primært har arbejdet med unge og voksne, der har haft psykiatriske diagnoser. Thilde har både erfaring fra behandlingssteder med doms anbragte borgere samt bosteder med psykisk syge unge og voksne. Thilde elsker at arbejde med mennesker der har udfordringer og som alle sammen har forskellige udgangspunkter. Thildes kerneværdier er at være autentisk, tryghedsskabende og at være en stabil front figur for de unge. Hun praktiserer nærvær og ærlig dialog i sit arbejde med de unge.

Derudover benytter vi hus kendte timelønnede pædagoger og medhjælpere ved behov.

Vi benytter også psykologer, konsulent fra Center for autisme, ADHD  foreningen m.fl. til efter behov at give konsulentbistand eller tilbyde forløb for og med de unge eller vores personale. Skovmosen er medlem af LOS, Landsorganisationen for sociale tilbud.