Målgruppe

Skovmosen er godkendt til:
Unge i alderen 16 til 18 år jf. SEL § 66 stk. 1, nr. 5
Unge i alderen 18 til 29 år jf. SEL § 107.

Ikke klar til egen bolig
Bostedet Skovmosen er for unge 16-29 år, der har behov for struktur og særlig voksenstøtte til at hjælpe dem videre ud i livet.
Det er unge, som ofte har isoleret sig og ikke er klar til en selvstændig tilværelse i egen bolig.
Det er unge, der vurderes motiverede for at arbejde med deres individuelle udfordringer, når de tilbydes professionel støtte og udfordrende rammer.

Målgruppe
Målgruppen spænder fra stille, usikre og angste unge til unge, der kun sporadisk eller slet ikke har kunnet følge tidligere skoleforløb, unge med og fra familier med psykosociale vanskeligheder, unge med lettere udfordringer i et mentalt niveau og unge indenfor autismespektret.

Målgruppen har problematikker inden for følgende områder:

  • Omsorgssvigt
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Udviklingshæmning i form af lettere udfordringer i et mentalt niveau eller andre kognitive udviklingsforstyrrelser
  • Autismespektrumforstyrrelser.

Vi har desværre ikke mulighed for at modtage unge med svære psykiatriske diagnoser, unge med alvorlige fysiske handicaps samt unge med svære misbrug.

Vi accepterer ikke brug af rusmidler på Skovmosen og på Hovmosegaard STU.