Dagligdagen

Vi holder af hverdagen :o)

Hverdagen
De unge vil som udgangspunkt have beskæftigelse af forskellig art i dagtimerne.
Herudover er hverdagen bygget op omkring en række faste gøremål og tider. Der er fælles morgenmad, frokost for evt. ”hjemmegående”, aftensmad og aftenhygge inden sengetid.

Husmøder
Vi holder ugentlige husmøder. De unge oplever sig inddraget og betydningsfulde.
De lærer at holde demokratiske møder, hvor alle bliver hørt og hvor problemstillinger bliver taget konstruktivt op. Alle kan sætte emner på dagsordnen. Emner kan f.eks. være husorden, ønske om ting til huset, aktivitetsforslag, kostens indvirkning, vigtigheden af motion, udflugter, åbenhed i kommunikation m.m.

Huslige pligter
De unge skal på skift og efter evne deltage i de faste rutiner. Det handler f.eks. om planlægning og indkøb af mad, madlavning, bagning, rengøring, lettere havearbejde og oprydning. Det er alt sammen opgaver, som det er væsentligt at lære / kunne for på sigt at kunne klare sig selv.
Sammen er vi ansvarlige for, at stedet ser godt ud – både inde og ude. Vi holder en standard der giver glæde og ro i hverdagen.  Vi hjælper hinanden.

Eget værelse
De unge skal selv holde orden, gøre rent og skifte sengetøj – naturligvis med støtte, når der er behov for det.

Lektier
Der vil efter aftale være lektiehjælp til unge, der går i skole.

Økonomi
De unge har forskellig økonomi afhængig af alder og hvilken §, der ligger til grund for opholdet.
Vi hjælper de unge med at lægge budget og holde styr på indtægter og udgifter. På den måde får de betalt evt. regninger og vi lægger en plan, så der også er penge sidst på måneden. Vi lærer de unge om NemID, e-Boks, Netbank m.m.

Weekender
I weekender og ferier har vi ikke de samme tider og regler som i hverdagen.
Her planlægger vi aktiviteterne sammen, og måske sover vi lidt længere :o)
Der vil ofte være tilbud om små og større ture ud af huset, f.eks. gå- eller cykelture i skoven, shoppingtur, besøge svømmehal, opleve div. musikarrangementer eller tage på weekendtur til vores hus på Samsø.

Eksempel på en dagsplan
Dagene er forskellige, afhængig af den individuelle handleplan, men kan typisk være:
Kl. 6-8: De unge vækkes, guides i morgenrutiner og spiser morgenmad.
Kl. 8-15: De unge er afsted i skole, job, aktivering, praktik eller deltager i internt dagtilbud.
Kl. 15-17: Fritid alene, eller i fællesskab med personale og øvrige beboere.
Kl. 17-19. Vi laver mad på skift og alle spiser så vidt muligt sammen. Vi snakker om dagen der er
gået, hygger og planlægger aftenen og næste dag.
Kl. 19-22: Fælles hygge, aktiviteter, eller alenetid efter behov.
Kl. 22-23: De unge går på værelserne og gør klar til natten.
Kl. 23: Godnat – ro på værelserne.