9. og 10. klasses forløb

Vi har gennem de senere år oplevet at få henvendelser fra både UU-vejledere samt fra PPR, der har med unge at gøre, som har haft brug for et særligt tilrettelagt specialpædagogisk tilbud, for at kunne få afsluttet deres Folkeskole optimalt.

På Hovmosegaard har vi en høj grad af fleksibilitet og omstillingsevne og er altid åbne for med kort varsel at lave tilpasninger, så passende tilbud kan leveres.

Vi har derfor de seneste år tilbudt §33-forløb i henhold til Folkeskoleloven (gennemførelse af 9. klasses skoleår i en erhvervsmæssigt/praktisk beskæftigelse). Her tager vi udgangspunkt i den unges kognitive udvikling og personlige, sociale og faglige funktioner.

Ligeledes har vi tilbudt et særligt tilrettelagt 10. klasses skoleår med fokus på opkvalificering af den personlige, sociale og faglig udvikling ud fra den unges individuelle forudsætninger og potentiale. Vi tager udgangspunkt i den uddannelsesplan, der er lagt for eleven.

Vi arbejder altid tæt sammen med UU-vejledere og PPR omkring afklaring af den unges videre uddannelsesforløb, eksempelvis med brobygnings- og praktikforløb.

Vi har løbende elevoptag, og de unge er meget velkomne til at komme på besøg eller få tilrettelagt en prøvepraktik hos os.