Personale STU

Stifter og daglig leder

Ole Hjort JensenOle
Bosiddende på Hovmosegaard i Bregnerød.
Ole har været selvstændig tømrermester siden 1995.
Han har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale
udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed.
Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Ole har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og
har fungeret som faglærer på en produktionsskole.
Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Se mere her om Oles baggrund for at oprette STU og bostedet Skovmosen.


Administration, personale, økonomi mv.

Kirsten Hjort JensenFibernet_KHJ
Gift med Ole. Kirsten er uddannet i og har arbejdet indenfor salg og administration igennem mange år.
Kirsten er nu administrativ medarbejder på Skovmosen og på Hovmosegaard STU. Begge steder har hun ansvar for HR, økonomi og administration. Kirsten yder også praktisk og administrativ hjælp til de unge på STU.

Pædagog

Katja Sørensenkatja
Katja er uddannet pædagog. Hun har bred erfaring inden for pædagogisk arbejde. Katja har de sidste 10 år arbejdet som hjemmevejleder i psykiatrien (voksne 30+). Har tidligere arbejdet i en SFO og i børnehaveklasse. Senere med autister i en basisgruppe.

Lærer

Mia Haaeman
Mia er uddannet lærer og har de seneste 7 år arbejdet i specialfeltet. Senest arbejdede hun i et gruppetilbud for børn og unge med vidtgående indlæringsvanskeligheder og har altid begrebet ”livsduelig” for øje i sit arbejde. Mia finder stor glæde i at arbejde udendørs og bruge naturen som indgangsvinkel til ny viden for de unge.”

Derudover benytter vi psykologer, konsulent fra Center for autisme, ADHD  foreningen m.fl. til efter behov at give konsulentbistand eller tilbyde forløb for og med de unge eller vores personale.