Hvorfor vores STU

Fordi Hovmosegaard har stor erfaring med kompetenceløft på alle planer!

STU hos os
Hovmosegaard tilbyder en 3-årig STU, der kan klargøre den unge til en uddannelse og/eller arbejde inden for det ordinære område eller inden for ét af områderne:

  • bygge og anlæg
  • dyr, planter og natur – herunder landbrug og pasning af dyr mv.
  • transport og logistik
  • bygnings- og brugerservice
  • bil, fly og andre transportmidler (vedligeholdelse og reparation)
  • mad til mennesker.

Der tages udgangspunkt i den unges interesser, behov, ressourcer og motivation.
Med udgangspunkt i den enkeltes sociale kompetencer, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling samt udarbejdet strategier for den enkelte i forhold til samvær med andre.

Den unge kan også modtage boglig undervisning og tage folkeskolens afgangsprøve i et eller flere fag. 

Hovmosegaard STU
Vores STU ligger i fantastiske omgivelser på en stor ejendom i Bregnerød i Farum (3 min. gang til bus og ca. 5 min. cykeltur til indkøbsmuligheder og Farum Station).
Hovedejendommen er en landejendom med tilhørende 10 tønder land. Den er indrettet med skole-, administrations- og aktivitetsbygning, eget fitnesslokale, lade, værksted samt et stort udendørsareal med mose, mark, frugtplantage og dyrehold.
Vi tager bl.a. på jagt- og/eller fisketure i både Danmark og Sverige, laver små og større håndværksmæssige opgaver på og uden for uddannelsescenteret, roder med maskiner og motorer som knallerter, motorcrossere, traktorer og biler, passer og plejer vores dyr, laver mad og dyrker egen frugt og grønt. Herudover tager vi på ture i lokalsamfundet, på længere udflugter samt igangsætter  mange andre aktiviteter, der planlægges ud fra den enkelte elevs ønsker og behov samt uddannelsesretning.

Kompetenceløft på alle planer
Den unges uddannelsesplan vil tage afsæt i flg. 3 hovedområder:

  • personlige/almene kompetencer
  • sociale/samfundsmæssige kompetencer og
  • faglige/erhvervsmæssige kompetencer.

Personlige/Almene kompetencer
De unge forberedes til den del af voksenlivet, der ikke handler om beskæftigelse eller uddannelsesforløb. Undervisningen er rettet mod at give de unge større indsigt i egen situation og eventuelle handicap. Formålet er at udvikle evnen til at planlægge og organisere sit liv samt tage hånd om personlig hygiejne og fremtræden.

Sociale/Samfundsmæssige kompetencer
Sociale kompetencer trænes gennem samvær og social omgang med andre unge og medarbejdere på Hovmosegaard, på ture i nærområdet, hos lokale forretningsdrivende, i forlystelsesparker, på ture til Sverige m.v.
Det samfundsmæssige element er almen viden om omverdenen gennem f.eks. avislæsning og  museumsbesøg samt i opgaver om vores højtider som fastelavn, påske og jul.
Vi inddrager også aktuelle samfundsmæssige forhold i undervisningen, så de unge lærer at forholde sig til de forandringer, der sker i verden omkring dem.
Vi har fokus på, hvordan vi taler til hinanden og andre, hvordan vi opfører os, når vi er sammen på Hovmosegaard eller ude blandt andre samt, hvordan man kan nedtrappe eller undgå konflikter.

Faglige/Erhvervsmæssige kompetencer
De unge har i deres grundskoleforløb tilegnet sig en række kompetencer på forskellige niveauer.
Undervisningen styrker og udvikler de eksisterende kompetencer og vægter nye og relevante kompetencer, der har sammenhæng med den lagte uddannelsesplan.
Det er muligt at få hjælp til at tage folkeskolens afgangsprøve i flere fag.
Den erhvervsmæssige undervisning foregår via teoretiske og praktiske aktiviteter på Hovmosegaard og via indholdsrige praktikforløb.
Undervisningen har fokus på, at den unge, så selvstændigt som muligt, lærer at overskue, udføre og praktisere opgaver i forskellige miljøer og situationer.
Dette med henblik på en nærmere afklaring af elevens fremtidige uddannelses- og/eller erhvervsretning.
Overordnet planlægges undervisningen med mest mulig vægt på individuelle behov og ressourcer.