Hovmosegaard STU

Hovmosegaard STU er beliggende i Farum og vi er omgivet af store grønne arealer. STU er en særlig tilrettelagt uddannelse for unge ml 18-25 år. Vores fokusområder er indenfor det håndværksmæssige fag, gartneri, dyrehold og motion/kost og relations arbejde. Vi berører også emner såsom bolig, økonomi, dannelse, netværk, kultur, uddannelse, livskvalitet, egen omsorg. Vi har pt. 9 unge som går på STU fra 9.00-14.00.
Vores dagligdag bærer præg af struktur, men man skal være omstillingsparat i forbindelse med arbejdet.