Uddannelse – Job

Vi tror på betydningen af meningsfuld beskæftigelse 

Vores unge har alle særlige udfordringer ift. uddannelse og beskæftigelse.
Vi lægger derfor stor vægt på en helhedsorienteret og grundig afklaring af den enkeltes særlige evner og ressourcer ift. skolegang, uddannelse, praktik, arbejdsmuligheder og evt. beskyttet beskæftigelse.

Beskæftigelse i dagtimer
Som udgangspunkt er alle unge på Skovmosen i en form for beskæftigelse i dagtimerne.
Der lægges individuelle planer afhængig af den unges særlige udfordringer og behov.
Det kan f.eks. være:

  • Skolegang
  • Praktik på en arbejdsplads
  • STU på Hovmosegaard
  • Beskyttet beskæftigelse udenfor Skovmosen
  • ”Praktik” på Skovmosen (for unge der aktuelt har brug for tryghed og støtte)

Skolegang – Afgangsprøve  FP9 eller FP10
For nogle unge vil det være relevant, at de får mulighed for at udvikle sig indenfor de traditionelle skolefaglige områder. Vi har samarbejde med undervisere, der kan følge den unge op i de fag der ønskes afgangsprøve i og en aftale med VUC/AVU centre hvor den unge kan tage den aktuelle test/eksamen på prøvedagen.
Der kan herudover tilbydes eneundervisning målrettet den enkeltes niveau.

STU på Hovmosegaard
De unge har også mulighed for at tage en STU på Hovmosegaard.
Her fokuserer undervisningen på, at eleven, så selvstændigt som muligt, lærer at overskue, udføre og praktisere opgaver i forskellige miljøer og situationer. Dette med henblik på en nærmere afklaring af elevens fremtidige uddannelses- og/eller erhvervsretning.
Overordnet planlægges undervisningen med mest mulig vægt på individuelle behov og ressourcer.
Se nærmere her.

Praktik på Skovmosen
En beskæftigelsesplan kan også være at få små eller større arbejdsopgaver (aktiviteter) i huset, i køkkenet eller i skoven, såfremt den unge i en periode ikke er parat til at fungere i nye eller større sammenhænge. De unge vil da færdes i trygge rammer sammen med velkendte voksne.