Personale Skovmosen

Stifter og ejer

Ole Hjort JensenOle
Bosiddende på Hovmosegaard i Bregnerød, Farum.
Ole har været selvstændig tømrermester siden 1995.
Han har igennem årene haft mange unge med psykiske og sociale
udfordringer i praktikforløb af kortere eller længere varighed.
Herudover har han været mentor for unge i længere forløb.
Ole har været klubmedarbejder i en ungdomsklub i Gladsaxe og har fungeret som faglærer på en produktionsskole. Han har haft tæt samarbejde med Egeskolen (10.kl.) i Furesø kommune.
Ole er daglig leder af Hovmosegaard STU.
Se mere om Ole her.

 

Administration, personale, økonomi m.v.

Kirsten Hjort Jensen
Gift med Ole.Fibernet_KHJ
Uddannet inden for salg, kontor og administration.  Kirsten har
arbejdet i samme handelsfirma i 24 år, men er nu ansat på Skovmosen,
hvor hun tager sig af administration, personale og økonomi.
Kirsten er herudover ansat på Hovmosegaard STU.

 

Daglig leder

Vivian Søs Buur Jørgensen
Kaldet Søs til daglig.
Uddannet socialpædagog på Højvang Seminariet i Glostrup 1999 og senere uddannet Neuropædagog fra Sølund i 2000. Har efterfølgende taget PD i specialpædagogik, i psykologi og i ledelse.
Søs har stor specialpædagogisk erfaring inden for specialområdet med udviklingshæmmede børn og voksne –samt særlig viden indenfor ASF og psykisk sårbare. Søs har altid arbejdet med mennesker, som har haft særlige udfordringer med udfordrende adfærd. Søs har lang erfaring med bosteder og har ligeledes stor erfaring med enkeltmandsprojekter
og skærmede enheder både som pædagog og som leder.
Den røde tråd i Søs`s arbejdsliv, er arbejdet med mennesker som er
udfordret mentalt, og hvor læring og tilegnelse af færdigheder sker
gennem viden – og ikke mindst tætte relationer.Pædagog

Kåre S. B. Jacobsen
Uddannet pædagog i 2010. Oprindelig uddannet kok.
Kåre er ligeledes uddannet psykoterapeut og familieterapeut. Kåre har mange års erfaring som pædagog og kontaktperson på opholdssteder og rehabiliteringstilbud. Han arbejder inkluderende, handlende og reflekterende. At være tryghedsskabende er en af Kåres styrker og han er god til at favne mennesker, så de føler sig positivt mødt og ligeværdige. Modstand og fordomsfuldhed møder Kåre med tillid, venlighed og vedholdenhed.

 

Pædagog
Jesper Andreasen
Uddannet pædagog med natur som speciale i 2007.
Jesper har lang  erfaring  fra miljøterapeutisk arbejde på bosted og behandlingshjem for unge med og uden psykiatriske lidelser. Jesper arbejder relationsskabende,  hvor elementer som tryghed, respekt, fælles oplevelser og gensidig tillid er helt centrale elementer.

 

 

 

Derudover benytter vi psykologer, konsulent fra Center for autisme, ADHD  foreningen m.fl. til efter behov at give konsulentbistand eller tilbyde forløb for og med de unge eller vores personale. Skovmosen er medlem af LOS, interesseorganisation for private opholdssteder, Botilbud og skolebehandlingstilbud i Danmark.